ROADTAXKAMI

ABOUT US


Roadtax kami merupakan salah satu anak syarikat milik Laiyyinah Group Sdn Bhd dengan nombor pendaftaran SSM 1283529-X. Kami bermula pada 2010 sehingga kini. Syarikat kami pada awalnya memulakan pengoperasian secara offline iaitu di dua buah cawangan di Sungai Buloh. Walaupun kami membuat secara offline tetapi lebi 10,000 pelanggan kami adalah dari seluruh Malaysia.

Bermula dari tahun 2010 sehingga hari ini, kami adalah ejen sah di bawah 6 syarikat insurans di mana 4 ialah syarikat takaful dan 2 lagi ialah syarikat insurans.

Syarikat kami dikawal selia oleh pihak SSM, PIAM & MTA.